Welkom op onze Website :


     Omschrijving :

Liga voor Gelaryngectomeerden – vzw is een samenwerkingsplatform van de Vlaamse verenigingen die werken voor gelaryngectomeerden en ondersteund door Kom op tegen Kanker.

     Doelstellingen van het project:

Het organiseren van een tweejaarlijkse infodag, waarop gelaryngectomeerden en hun familie, professionals en anders geïnteresseerden uitgebreid geïnformeerd worden over medische en psychosociale gevolgen van een totale laryngectomie of tracheotomie . Verder zal Liga voor Gelaryngectomeerden-vzw zich inzetten in belangenbehartiging en vereniging overschrijdende projecten voor gelaryngectomeerden en personen met een tracheotomie en partners zoals bv het promoten van de SOS pas.

     Overwegingen:

De onderstaande projectpartners gaan het samenwerkingsproject “ Liga voor Gelaryngectomeerden-vzw ” aan om in onderling overleg en samenwerking projecten te organiseren in het voordeel van alle gelaryngectomeerden en personen met een tracheotomie en hun familie.

De projectpartners engageren zich om in een geest van samenwerking en solidariteit in te zetten voor het welslagen van het project en alle gezamenlijk gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken na te komen en meer in het bijzonder:

  • bij ontslag of onbeschikbaarheid van de ondertekende verantwoordelijke, een andere verantwoordelijke aan te duiden en toch het engagement met betrekking tot het project te blijven verder zetten tenzij de betrokken vereniging/afdeling voor de realisatiedatum van het project ontbonden wordt en/of haar activiteiten geheel stopzet;
  • met alle projectpartners evenredig te delen in het verlies van het project tenzij de vereniging voor de realisatiedatum van het project omwille van redenen vreemd aan de realisatie van dit project, ontbonden wordt en/of haar activiteiten geheel stopzet;
  • om vanuit hun vereniging/afdelingen in voldoende medewerkers te voorzien voor het welslagen van zowel de infodag , belangenbehartiging als grensoverschrijdend patiënten aanbod.

Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in oktober 2016.